VVD zet vraagtekens bij voorstel Traverse Lemmer

Aanstaande woensdag wordt het voorstel van Gedeputeerde Staten omtrent de Traverse Lemmer in de commissie Lan, Loft & Wetter van Provinciale Staten besproken. GS stelt voor om het huidige tracé op te waarderen waarbij er sprake zal zijn van de realisatie van een aquaduct onder de Zijlroede en aanpassingen van de huidige kruispunten in Lemmer. De VVD zet vraagtekens bij het voorstel zoals het nu voor ligt.
Voorafgaand aan de behandeling in de commissie is de VVD Statenfractie, samen met VVD Lemsterland, in gesprek gegaan met het bedrijfsleven en bewoners van Lemmer. Uit deze gesprekken kwam breed gedragen naar voren dat dit voorstel niet als de juiste oplossing wordt gezien. Zo wordt de doorstroming bij de brug over de Zijlroede wel verbeterd door er een aquaduct te plaatsen, maar wordt het probleem verschoven naar de Prinses Margrietsluis. Het probleem is hiermee dus nog niet opgelost.

Ook betekent de aanleg van een aquaduct op de voorgestelde wijze dat voor een aantal grote bedrijven in Lemmer de problemen juist groter kunnen worden in plaats van verholpen. Deze bedrijven verwachten namelijk dat zij niet met groot vervoer, wat bij hen nagenoeg dagelijks aan de orde is, door het aquaduct kunnen zoals het nu staat gepland. De aanleg van een aquaduct zou voor deze bedrijven betekenen dat zij niet alle orders meer aan zouden kunnen nemen. Dit zal hoogstwaarschijnlijk gepaard gaan met omzetverlies en daarmee ook verlies van werkgelegenheid.

Met betrekking tot de uitvoering vragen de liberalen zich af hoeveel ruimte er nog voor Lemsterland zelf is om hier invloed op uit te oefenen. Zo wordt veelal aangegeven dat de aanleg van drie turborotondes het probleem niet gaat oplossen. Zou een versoberde uitvoering van het huidige plan, waarbij een dubbele brug in plaats van een aquaduct wordt aangelegd ook een optie kunnen zijn? En zou de aanleg van fietstunnels in plaats van fietsbruggen nog tot de mogelijkheden kunnen behoren?

Ook kwam in de gesprekken naar voren dat de noordelijke variant, waarbij een rondweg om Lemmer heen wordt aangelegd met een mogelijke aansluiting op de A6, onvoldoende is onderzocht. Op dit moment ligt er een alleen een ruwe schatting voor deze variant. Voor de huidige variant lag eerst ook een ruwe schatting waarbij de kosten na doorrekening 25 miljoen lager uitkwamen.

Ten slotte wil de VVD ook de economische gevolgen voor de binnenstad van Lemmer doorgerekend hebben. De uitvoering van het huidig voorstel zal 1,5 - 2 jaar in beslag gaan nemen en zal de toegang naar Lemmer blokkeren. Wat heeft dit voor financiële gevolgen voor de toeristische sector die van groot belang is voor Lemmer. En in welke mate houdt het college van GS hier rekening mee?

Publicatiedatum: 4 maart 2013