VVD: zoutwinning onder land eerder stoppen

In het verkiezingsprogramma van de VVD Fryslan staat dat de VVD voorstander is van zoutwinning buitendijks, vanwege de consequenties van bodemdaling in het binnendijkse gebied.

Provinciale Staten van Fryslân zijn het er unaniem over eens: de zoutwinning onder land in Noordwest Fryslân moet zo gauw mogelijk stoppen. Dit werd afgelopen woensdag duidelijk tijdens Provinciale Staten waar een motie unaniem werd aangenomen door PS.

Publicatiedatum: 27 september 2011