Wanneer wist college van plannen Almere?

Provinciale Staten van Fryslan heeft besloten te kiezen voor een vernieuwbouw van Thialf. Kort na het besluit heeft Almere plannen om voor 60 miljoen euro een nieuw ijsstadion te bouwen. Nu de schaatsbaan in Heerenveen alleen maar wordt gerenoveerd, hoopt Almere het nieuwe schaatsmekka te worden van Nederland, meldt het AD. De VVD Fryslan wil weten wie wanneer op de hoogte was van deze plannen.

Er ligt al een vergevorderd plan klaar voor een ultramoderne ijsbaan in Almere-Poort. Daarbij wordt uitgegaan van liefst twee banen van 400 meter lengte, waarvan één is bedoeld voor de topsport.

 

De VVD Fryslan wil weten of het college van GS voorafgaand dan wel tijdens de behandeling van PS op 22 februari 2012 op de hoogte was van eventuele plannen om voor 60 miljoen euro een nieuw ijsstadion in Almere te bouwen. En bij wie deze informatie bekend was.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aan

GS / lid van GS

Het college van Gedeputeerde Staten
Onderwerp IJsstadion Almere – vernieuwbouw Thialf
 

Vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

 

 

 

 

2)

 

 

3)

 

 

 

 

 

4)

 

 

 

5)

 

Almere heeft plannen om voor 60 miljoen euro een nieuw ijsstadion te bouwen. Nu de schaatsbaan in Heerenveen alleen maar wordt gerenoveerd, hoopt Almere het nieuwe schaatsmekka te worden van Nederland, meldt het AD.

 

Er ligt al een vergevorderd plan klaar voor een ultramoderne ijsbaan in Almere-Poort. Daarbij wordt uitgegaan van liefst twee banen van 400 meter lengte, waarvan één is bedoeld voor de topsport.

 

 

Was GS voorafgaand dan wel tijdens de behandeling van PS op 22 februari 2012 op de hoogte van eventuele plannen om voor 60 miljoen euro een nieuw ijsstadion in Almere te bouwen?

 

Indien het antwoord op vraag bevestigend is, aan wie is deze informatie dan verstrekt?

 

Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend is, hoe kan het zijn dat GS niet op de hoogte is van zulke plannen als het een soortgelijk plan voor heeft liggen en met veelal dezelfde partners (o.a. KNSB) om tafel zit om een dergelijk plan te realiseren?

 

Waarom is PS voorafgaand of tijdens de vergadering van PS 22 februari 2012 niet op de hoogte gebracht van dergelijke plannen, opdat dit in de afweging een rol had kunnen spelen?

 

Is GS met de VVD van mening dat Fryslân het risico loopt (met de gemaakte keuze voor vernieuwbouw van Thialf) om de topsportpositie van het schaatsen te verliezen? Zo ja, wat is GS voornemens te gaan doen? Zo nee, waarom niet?

 

 

Indieners

VVD

 

 

Sylvia Hosman,

 

VVD Statenfractie

 

Publicatiedatum: 26 februari 2012