Wees trots op de Friese boer!

“De agrarische sector is niet het probleem maar is een deel van oplossing als het gaat om het terugdringen van broeikasgassen”, aldus VVD-Statenlid Durk Pool bij de start van zijn betoog over duurzame landbouw. De VVD gaf verder in de vergadering aan we als Fryslân trots moeten zijn op de boeren. “We zijn koploper in de wereld als het gaat om veilig en betrouwbaar voedsel, daar staan de Friese boeren om bekend”.

De VVD hekelde tijdens het debat de toon van de beleidsbrief Duurzame Landbouw waarin werd gesuggereerd dat er veel fout gaat in de sector. De VVD is juist van menig dat de boer zelf zeer goed in staat is om keuzes te maken over zijn eigen grond. Dit laatste moet dan wat ons betreft ook het uitgangspunt zijn bij de nog op te stellen landbouwdeal. Om deze deal handen en voeten te geven heeft de VVD samen met de PvdA, D66, ChristenUnie, PvdD en 50Plus een motie ingediend met zaken die terug zouden kunnen komen in deze deal. De motie  kon rekenen op een meerderheid in de Staten.

De agrarische sector is niet het probleem maar is een deel van oplossing!

Daarnaast heeft de VVD samen met de ChristenUnie en het CDA een motie ingediend waarin de ambitie naar kunstmestarme provincie wordt uitgesproken. In het Europees parlement pleit VVD-er Jan Huitema al geruime tijd om dierlijke mest te mogen gebruiken als vervanger voor kunstmest. In deze motie wordt het college van GS opgeroepen om te lobbyen voor een regelluwe pilot in Noord Nederland om dit mogelijk te maken. De motie werd door een grote meerderheid in Provinciale Staten aangenomen.

Tot slot heeft de VVD nog samen met de PvdA een motie ingediend dat GS vraagt om een onderzoek naar de mogelijkheden om van provincie Fryslân een proeftuin pilotgebied te maken om de transitie naar duurzame landbouw te bewerkstelligen. "We zouden graag zien dat in deze proeftuin de regelgeving flexibeler zou worden toegepast waardoor er ook daarwerkelijk stappen kunnen worden gezet naar een meer duurzame landbouw" aldus Statenlid Durk Pool.

 

 

Publicatiedatum: 22 juni 2017