Werkbezoek VVD Fryslân aan Royal Werk(leer)bedrijf

Afgelopen maandag brachten een aantal kandidaat Statenleden van VVD Fryslân een werkbezoek aan Royal Werk(leer)bedrijf.

Royal Werk(leer)bedrijf is een initiatief van ondernemer Alberto Kinderman en ruim drie jaar in ontwikkeling. Op locatie Heide State in Noardburgum, bestaande uit een vakantieboerderij, 3hectare grond en bedrijfsruimten, nemen kandidaten deel aan het arbeidsproces. Zij worden krachtige individuen die klaar zijn voor de participatiemaatschappij. Het werken aan gedragsverandering van de kandidaat (aanbod), overheid en MKB (vraag) staat centraal.

Kinderman gebruikt zijn netwerk om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. De arbeidsmarkt vraagt van alle betrokkenen dat er een andere opstelling komt. Zowel medewerkers van gemeenten, kandidaten en externe partners moeten elkaar gaan inspireren! Volgens de VVD een voorbeeld voor alle ondernemers in de zorg.

Publicatiedatum: 16 maart 2015