Wordt kritiek op windenergie taboe?

Het standpunt van de VVD Fryslân is consistent; wij willen provinciale Nuongelden voor energiebeleid op twee onderdelen inzetten, namelijk op energiebesparing en op innovatie op energiegebied, dit mede als stimulans voor de regionale economie. Het fonds schone energie moet volgens de VVD dan ook daarop aangepast worden. Met de huidige opzet vraagt de VVD zich af of innovatie wel voldoende wordt gefaciliteerd.

In februari, toen dit onderwerp ook op de agenda stond van Provinciale Staten, heeft de VVD een motie ingediend waarmee meer aandacht wordt gevraagd voor het innovatiegedeelte. "We vragen ons dan ook af of onze motie uit februari in dit stuk wel goed genoeg wordt uitgevoerd" aldus Sylvia Hosman. Daarnaast ziet de VVD graag dat de risico's van het fonds ook binnen het fonds worden opgevangen en niet uit de extra buffer uit de Nuongelden. Om dat te bewerkstelligen zullen we bij de begroting met een amendement komen.

Innovatie is hard nodig, omdat de nu voorhanden zijnde alternatieven voor fossiele energie geen oplossing zijn voor de lange termijn. Windenergie is uitontwikkeld en bovendien vergt het grillige aanbod van windenergie steeds een gascentrale op de achtergrond. Onder innovatie rekenen wij ook het toepassen van geothermie en zeker ook van blue energy in Fryslân. Op deze terreinen zijn nog verdere innovaties te verwachten, net als bij biobrandstof.

De gedeputeerde heeft al eens aangegeven dat hij verwacht dat er vanuit het fonds schone Fryske energie geen geld naar windenergie zal gaan. De VVD wil daar graag zekerheid over en heeft daarom een amendement ingediend. In dit zelfde amendement vragen we ook om het streefpercentage van 16% schone energie in 2020 te schrappen. Dit is volgens de VVD niet realistisch. Maar de meeste politieke partijen in de Provinciale Staten zijn nog steeds vóór windenergie. Uit commentaar op ons standpunt lijkt het er zelfs op dat (beargumenteerde) kritiek op windenergie een taboe wordt.

Tot slot vindt de VVD het opvallend dat in het voorstel de energiemix ruim boven de 16% wordt gepland. Wil men in Fryslân het braafste jongetje van de klas zijn?

Publicatiedatum: 19 oktober 2013