Zorgen over peilverhoging in het Lauwersmeer

De VVD Fryslân is niet gerust op de voorgenomen plannen om het waterpeil in het Lauwersmeer tijdelijk te verhogen met 40 cm. “Het doel van deze tijdelijke verhoging is natuurontwikkeling maar naar de mening van de VVD worden zowel de belangen van de bedrijven en inwoners in het gebied vergeten” aldus VVD Statenlid Nynke Koopmans. “Er is nog geen zicht op de eventuele schade die zou kunnen ontstaan en de betrokkenen in het gebied hebben geen garanties gekregen”. De VVD heeft daarom bij de behandeling van het ontwerp Vierde Waterhuishoudingsplan (WHP4) het college gevraagd om duidelijkheid over de schaderegeling, een nul-meting en een risico-inventarisatie. De gedeputeerde zegde toe met een brief te komen waarin dit alles uitvoering aan de orde komt.

De VVD vindt dat waterbeleid zich aan haar kerntaken moet houden en zich niet moeten bezighouden met cultuur of andere zaken en de VVD wilde daarom ook weten wat de rol van KH18 bij het waterbeleid kan zijn. Volgens de gedeputeerde gaat het alleen om zaken waar er ook daadwerkelijk een verbinding is tussen cultuur en water zoals bijvoorbeeld bij de blue-energy centrale of bij het skûtsjesilen.  

Tot slot heeft de VVD nog een opmerking gemaakt over de optie om water op te vangen in natuurgebieden in plaats van in landbouwgebieden. De VVD is namelijk van mening dat er geen landbouwgronden moeten worden opgeofferd en dat de gronden bruikbaar moeten blijven. De gedeputeerde gaf hierop aan dat natuurgebieden ook zeker onderdeel zijn van de waterbergingsgebieden en dat daar dus zeker naar gekeken zal worden.

Lees hier de hele bijdrage van Nynke Koopmans bij het ontwerp WHP4.

Publicatiedatum: 29 oktober 2015