VVD Fryslân

VOOR NU, VOOR LATER!

slideshow
slideshow
slideshow

Nieuws

Meer oog voor onze plattelandsbewoners

Onze provinciale VVD appgroep ontploft. Veel VVD-ers in Drenthe zijn boos door de uitlatingen van (ook VVD!) minister Van der Wal over de stikstofaanpak. De minister stelt namens het kabinet dat het...