VVD Fryslân

VOOR NU, VOOR LATER!

slideshow
slideshow
slideshow

Nieuws

Meer oog voor onze plattelandsbewoners

Onze provinciale VVD appgroep ontploft. Veel VVD-ers in Drenthe zijn boos door de uitlatingen van (ook VVD!) minister Van der Wal over de stikstofaanpak. De minister stelt namens het kabinet dat het...

Knelpunten Friese Woningmarkt

De problemen op de woningmarkt zijn groot. We zien dat in Fryslân op dit moment te weinig gebouwd wordt om te kunnen voldoen aan de vraag naar geschikte woningen. Op initiatief van Durk Pool (VVD)...