VVD Fryslân

VOOR NU, VOOR LATER!

slideshow
slideshow
slideshow

Nieuws

Toerisme: Fryslan is een sterk merk!

De toeristische mogelijkheden van Friesland worden onvoldoende benut, zo bleek onlangs uit een uitgebreid artikel in de Leeuwarder Courant. Recreatie en toerisme zijn belangrijke pijlers van de Friese...

Fundraising diner VVD

Op 24 januari 2011 organiseerde de VVD Fryslan een Fundraising Diner in Bakkeveen met als hoofdgast Fred Teeven. Aanwezig waren ook 5 kamerleden en VVD-lijsttrekker voor de Eerste Kamer Loek Hermans...

Vitens: Fryslan moet actie ondernemen

Als Fryslân nu niets onderneemt tegen het vertrek van tientallen banen bij waterbedrijf Vitens, vergroot dat de kans op een toekomstige volledige ontmanteling van de vestiging in Leeuwarden. De...

Stem 15 maart VVD Fryslân

Het moet beter Als VVD Fryslân willen wij dat mensen weer meer vertrouwen krijgen in de politiek. Het is aan de politiek om daar samen met inwoners stappen in te zetten. We hopen dat de Friezen...