VVD Fryslân

VOOR NU, VOOR LATER!

slideshow
slideshow
slideshow

Standpunten VVD Fryslân

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid via de weg, water, spoor en lucht is voor de VVD Fryslân een prioriteit. Bereikbaarheid is essentieel voor de leefbaarheid en economie. Punten die de bereikbaarheid bemoeilijken moeten...

Wonen

Hoe zorgen we ervoor dat mensen die in Friesland willen wonen hier ook kunnen wonen? Woningbouw is grotendeels een gemeentelijke aangelegenheid. De laatste jaren hebben verschillende dorpen praktisch...

Energie

Energie: Fryslân, de provincie die klaar is voor de toekomst Energie, betaalbaarheid en beschikbaarheid van energie zijn de thema’s van nu. De energierekening is ontploft en inwoners maken zich...

Economie

Fryslân, de provincie waar het goed ondernemen is In Fryslân stropen we de mouwen op en zijn we niet vies van hard werken. We zien een flink deel van deze harde werkers de komende jaren met...

Landbouw

De agrarische sector is volop in beweging en ziet zich gesteld voor grote opgaven. Zaken als stikstof, mest derogatie en een verdienmodel dat onder druk staat houden het leven van onze agrariërs...

Recreatie & toerisme

Fryslân kent een sterke toeristische sector. Een banenmotor van jewelste en een van de pijlers van onze Friese economie. Een sector die een grote positieve bijdrage levert aan onze welvaart en...

Stikstof & Natuur

Stikstof houdt de gemoederen behoorlijk bezig. We zien veel onrust bij agrariërs en natuurorganisaties. Beiden vinden dat er andere keuzes gemaakt zouden moeten worden. Wij vinden een...

Friese Taal & Cultuur

De Friese cultuur en taal zijn onmiskenbaar verbonden met Fryslân. Daar zijn wij “grutsk” op. Wij geloven dat een levende taal intrinsiek gedragen wordt. We willen het gebruik van het Fries dan...

Water & Wadden

Water is één van de pijlers van een goede ruimtelijke ordening. Water heeft daarnaast een directe relatie met veiligheid, natuurbeheer, landbouw en drinkwaterbereiding. Wij zijn voorstander van...