Schermafbeelding-2019-03-16-om-23.26.21

Recreatie & toerisme

Skutjes, Meer

Fryslân kent een sterke toeristische sector. Een banenmotor van jewelste en een van de pijlers van onze Friese economie. Een sector die een grote positieve bijdrage levert aan onze welvaart en leefbaarheid. We willen deze sector verder versterken. In Fryslân is er ruimte voor meer toeristen. Samen met gemeenten kijken we hoe wij de fiets-, wandel- en ruiterpaden en vaarwegen nog verder kunnen verbeteren, verbinden en uitbreiden. Bijzondere aandacht daarbij heeft de watersport in onze provincie: van zeilen tot surfen, van kitesurfen tot waterskiën.

We zien steeds meer fietstoeristen in onze provincie. We willen deze trend aanjagen en versterken door het tot stand laten komen van nieuwe routes, aantrekkelijke pontjes en goede rustplekken. We vinden het vreemd dat iemand een vouwfiets zonder extra kaartje mee kan nemen in het openbaar vervoer en een gewone fiets niet. Dit drijft toerist en inwoner onnodig op kosten en zorgt ervoor dat mensen de fiets laten staan. We willen dat vervoerders faciliteren dat (daar waar mogelijk) fietsen in de bus en trein gratis meegenomen kunnen worden. Zeker buiten de spits moet dit mogelijk zijn. Dit bevordert het fietsgebruik en maakt nieuwe trajecten interessant voor inwoner en toerist om (deels) per fiets af te leggen.

VVD Fryslân vindt het belangrijk dat toeristen jaarrond hun weg naar Fryslân vinden. Dat is goed voor de spreiding in tijd. Wij blijven ook oog houden voor de geografische spreiding van toerisme. Het is belangrijk dat onze hele provincie profiteert van het toerisme en dat over toerisme wordt voorkomen.

Ondernemers hebben tijdens Culturele Hoofdstad in 2018, gedurende de coronacrisis en in de periode daaromheen laten zien dat zij enorm creatief zijn in het creëren van goed toeristisch aanbod. Wij hebben ons er sterk voor gemaakt dat de sector uitgedaagd en geholpen wordt om zich te blijven innoveren. Wij blijven daarmee doorgaan zodat niet alleen de toerist komend jaar de weg naar Fryslân weet te vinden, maar ook over 5, 10 en 20 jaar.