Provincie 20221025_135644

Regionale, Europese & Internationale samenwerking

Europa vlag g9cf159879_1920

Samenwerking met partijen buiten onze provinciegrenzen en de landsgrenzen is van groot belang voor onze welvaart. VVD Fryslân wil dat de inzet hierop wordt vergroot. Er liggen grote kansen in de regio, Europa en daarbuiten om kennis en kunde te delen en te halen. Aangegane samenwerkingen dienen echter wel periodiek te worden geëvalueerd op nut en noodzaak”.

Wil je serieus kans maken op het binnenhalen van internationale subsidies en fondsen, dan is een serieuze lobby en strategie onontbeerlijk. We willen de initiatieven op dit vlak versterken en aanvullen met nieuwe initiatieven. Natuurlijk kunnen we dit als provincie niet alleen en zoeken wij hierbij de hulp van gemeenten, onderwijs, ondernemers en betrokken inwoners.

In het verleden pakten we dit soort initiatieven vaak voor een flink deel op samen met de provincie Groningen en Drenthe. Dit blijven we doen, maar we willen daarnaast ook meer zelfstandig en met andere regio’s aan de slag gaan. We houden niet rigide vast aan een geografische regio, maar kijken daar waar kansen liggen.