heart-g3941b8457_1920

Zorg

medicine-health-glasses-hospital-clinic-organ-917209-pxhere.com

Goede zorgvoorzieningen die aansluiten bij de behoefte van inwoners zijn belangrijk. Ook de zorg en het zorglandschap zien we snel veranderen. Er vindt concentratie van hoog/complexe zorg plaats en veel voorkomende zorg wordt dicht bij huis georganiseerd.

Als VVD Fryslân vinden we het belangrijk dat er op korte termijn een provinciale woon/zorgvisie komt waarin gemeenten samen met de provincie, zorgpartijen en andere stakeholders kijken hoe het zorglandschap er in de toekomst uit moet komen zien. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Fryslân is te klein en heeft te weinig inwoners om hier verschillende, en potentieel 18 verschillende, aanpakken in te hebben.

We zien dat het aantal ouderen steeds sneller toeneemt en het aantal jongeren afneemt. Dat heeft nu al gevolgen voor hoe we met elkaar de zorg vormgegeven. Dat zal in de toekomst alleen nog maar groter worden. We kunnen een voorbeeld nemen aan andere regio’s buiten Fryslân die een dergelijke ontwikkeling al hebben mogelijk gemaakt. Daar zie je een nieuwe verdeling van waar welke zorg wordt ingezet en een sterke focus op technologische toepassingen.

Huisartsen

De huisarts is in ons zorgstelsel een fundament en onontbeerlijk. We zien dat de huisartsenzorg in Fryslân onder druk staat. We willen huisartsen stimuleren om huisarts te worden in Fryslân. VVD Fryslân wil een Friese Huisartsenbeurs waarmee meer mensen kiezen voor de opleiding tot huisarts en om vervolgens langjarig huisarts in Fryslân te worden. En ook om de vestiging als huisarts toegankelijker te maken voor startende huisartsen.

Onze ambities

  • Instellen van een Friese Huisartsenbeurs
  • Opstellen van een Friese woonzorg-visie