De VVD wil duidelijkheid hebben over schade door dassen in Fryslân

De populatie dassen in Fryslân vertoont een sterke groei. Met deze groei neemt ook het aantal schadegevallen, veroorzaakt door dassen, toe. De das is een beschermde diersoort die niet vrij bestreden of verontrust mag worden. Dat kan slechts wanneer sprake is van onacceptabele schade.

De VVD heeft signalen van ondernemers in Fryslân ontvangen dat zij hun bedrijf niet meer kunnen runnen vanwege de gaten die de dassen in het land maken. De das is een beschermde diersoort waardoor de das niet verjaagd mag worden. Sterker nog, ondernemers zijn met de huidige regelgeving zelfs verplicht om het de das naar zijn zin te maken. “Het kan toch niet zo zijn dat de bedrijfsvoering voor ondernemers onmogelijk wordt gemaakt door knellende natuurregelgeving”, aldus VVD Statenlid Nynke Koopmans-van der Veen.

Om duidelijkheid te krijgen over de schade die de dassen in Fryslân veroorzaken heeft de VVD, samen met het CDA, schriftelijke vragen hierover gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

 

  1. Is het college op de hoogte van het  aantal schadegevallen door toedoen van de das en de ernst van de schade?
  2. Kan het college aangeven in welke gebieden in onze provincie en in welke mate overlast wordt ondervonden door de das?
  3. Er zijn mogelijkheden om in te grijpen bij onacceptabele schade door bijvoorbeeld verplaatsing. Hoeveel concrete verzoeken zijn er in de afgelopen jaren gedaan om in te mogen grijpen? In hoeveel gevallen is daar positief op gereageerd door het college?
  4. Heeft het college initiatieven genomen om ingrijpen mogelijk te maken? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

 

Klik hier voor de schriftelijke vragen van VVD en CDA over de dassenproblematiek

Klik hier voor de antwoordbrief aan VVD en CDA over dassen


Volg ons ook op Facebook
                                 Volg ons ook op Twitter