GS kan geen duidelijkheid geven over toekomstige verbeteringen A32

Er blijft onduidelijkheid bestaan over de toekomstige verbeteringen A32 bij Heerenveen nu de gemeente haar bijdrage heeft geschrapt. In antwoord op vragen van de VVD geeft het college van GS aan dat op basis van het overleg tussen de partijen nog moet blijken of en op welke manier er doorgegaan zal worden met het project. Dan wordt ook duidelijk of en welke financiële risico's de provincie loopt. De VVD is voorstander van deze verbeteringen vanwege de bereikbaarheid voor Fryslân.

De gemeente Heerenveen kan door financiële problemen de bijdrage aan de verbeteringen van de A32 niet meer leveren en heeft haar bijdrage hiervoor uit de begroting gehaald. De plannen die er lagen en die zijn vastgelegd in een intentieovereenkomst tussen Rijkswaterstaat, gemeente en provincie staat hiermee op losse schroeven.

Het niet doorgaan van de plannen voor verbetering van de A32 zou slecht zijn voor de bereikbaarheid van Fryslân.