03 Martijn Brands IMG_1193

Hub! De fiets op

03 Martijn Brands IMG_1193

Martijn Brands (VVD) diende bij Statenvergadering op 21 december twee moties in bij het Regionaal Mobiliteitsprogramma. De moties ‘Laad ze Varen’, en ‘Hub! De fiets op’  werden mee ingediend door D66, PvdA, de ChristenUnie en GrienLinks. Beide moties haalden bij stemming een mooie meerderheid.

Hoe verplaatsen wij ons in 2050? Het Regionaal Mobiliteitsprogramma geeft ons een doorkijkje naar deze toekomst. De manier waarop wij onszelf nu verplaatsen was 30 jaar geleden ook niet bekend. Ook al zijn onze vervoersmiddelen in de basis niet heel anders: de aandrijving van onze auto’s, bussen, fietsen en boten zijn wel flink veranderd. Groengas, blauwe diesel, waterstof en elektriciteit zijn allemaal opties voor het vervoer van vandaag en misschien wel de standaard van morgen.

In onze dunbevolkte provincie blijft autovervoer een belangrijk transportmiddel. Voor de dagelijkse boodschappen bij de supermarkt die niet om de hoek is en grote afstanden die Friezen naar werk reizen. Deze zaken zullen waarschijnlijk niet snel veranderen, daarom is het goed dat de provincie alternatieven stimuleert. Denk bijvoorbeeld aan de gezamenlijke aanschaf van laadpalen voor elektrische auto’s door provincie en gemeenten.

Het Regionaal mobiliteitsprogramma is in de kern niet een heel spannend en revolutionair beleidsstuk. Wel is het enorm compleet, waarvoor mijn complimenten! Het RMP is in feite een combinatie van staand beleid en wens-beleid. Dit wensbeleid biedt ons de mogelijkheid om ons verlanglijstje samen te gaan stellen. Ik heb daarom deze decembermaand twee dingen op mijn verlanglijstje staan;

Allereerstzou de VVD graag willen zien dat er naast de transitie op de weg, extra aandacht komt voor de transitie op het water. Onze provincie is een echt watersportgebied, dus deze omslag is juist hier een enorme kans. De mogelijkheid om hier te pionieren biedt ons de gelegenheid om voorop te lopen in de transitie op het water. Dit brengt een meervoud aan voordelen met zich mee, maar goede infrastructuur is nodig om dit te laten slagen. Op dit moment is dat nog onvoldoende. Langs de Friese wateren zijn te weinig oplaadpunten en onvoldoende krachtstroompunten. Spreiding van deze laadpunten is ook slecht. Om hier verandering in te brengen dienen wij dan ook de motie “Laad ze varen”  in.

Daarnaast zou de VVD graag zien dat er nog meer gefocust wordt op de fietsende ov-gebruiker. Tijdens de PS-vergaderingen van 25 mei en 26 oktober over het busvervoer, heb ik hier al een aanzet tot gedaan. Door het verminderen van het aantal bushaltes wordt de fiets nog belangrijker als vervoersmiddel naar OV-knooppunten. Stalling van fietsen zouden daar op fatsoenlijke en toegankelijke manier moeten kunnen. Dit is nu nog niet op alle belangrijke knooppunten goed geregeld.

Bij grotere fietshubs zou de gelegenheid moeten zijn om elektrische fietsen op te laden en een deelfiets te lenen. Om voor deze punten meer aandacht te vragen dienen we motie “Hub! Op de fiets” in.