VVD stelt vragen over N359 Lemmer

Er bereiken de VVD veel signalen van ergernis over de huidige gang van zaken met betrekking tot de aanpassing van de Rondweg N359 Lemmer. De ergernis richt zich met name op de afsluiting Brekkenweg/Spaanderbank. De ergernis gaat nu zover dat fietsers zelf al hekken gaan verzetten om toch met de fiets de kruising te kunnen oversteken. Ook wordt er veel geklaagd over overlast.

Daarnaast zijn er zorgen of de planning wel gehaald gaat worden. Als de werkzaamheden niet voor de start van het toeristische seizoen zijn afgerond voorziet de VVD een grotere chaos in verband met openstaande bruggen, etc.

De VVD wil graag duidelijkheid en stelt het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

  1. Welke maatregelen zijn er genomen om overlast te voorkomen met betrekking tot de werkzaamheden aan de N359 bij Lemmer en zijn die maatregelen afdoende adequaat gebleken?
  2. Is de veiligheid voldoende gewaarborgd met betrekking tot de werkzaamheden aan de N359 bij Lemmer? Zo ja, welke maatregelen zijn er genomen om de veiligheid te vergroten? Zo nee, welke maatregelen zouden nog kunnen worden genomen om de veiligheid te vergroten?
  3. Wordt de planning wel gehaald? Zo ja, wat is de einddatum van de werkzaamheden? Zo nee, wat is dan de huidige planning?
  4. Zijn de werkzaamheden gereed voor het begin van het toeristische seizoen? Zo nee, bent u voornemens om dan extra maatregelen te treffen in verband met openstaande bruggen, etc.?
  5. Kunt u aangeven hoe er de afgelopen tijd met de inwoners is gecommuniceerd omtrent de werkzaamheden?

 

Durk Pool - Statenlid VVD Fryslân