Dexia-1

VVD stelt vragen over snellere treinverbinding tussen het Noorden en de Randstad

Dexia-1

In een artikel in de Leeuwarder Courant van 28 april 2018 dringt Ton Ettema (voorzitter Rocov Fryslân) bij de noordelijke provincies aan op actie als het gaat om een snellere treinverbinding tussen de Randstad en het Noorden. Hij roept de noordelijke provincies onder andere op om te inventariseren welke afspraken en toezeggingen in het verleden zijn gedaan, bijvoorbeeld in moties van de Tweede Kamer.

De VVD stelt daarover de volgende vragen:

 

 1. Welke afspraken zijn in het verleden gemaakt over de snellere treinverbinding tussen de noordelijke provincies en de Randstad?
 2. Welke toezeggingen zijn in het verleden gedaan met betrekking tot de snellere treinverbinding tussen de noordelijke provincies en de Randstad?
 3. Klopt het dat er in het verleden reistijdvoordelen zijn beloofd die niet zijn nagekomen? Zo ja, kunt u ons die beloften duiden?
 4. Is het mogelijk om tijdswinst te realiseren tussen het Noorden en de Randstad door treinen sneller te laten rijden zoals in het artikel wordt geschetst? Zo nee, waarom niet? Zo ja wat weerhoudt de vervoerder om sneller te rijden op dit traject en wat doet GS om alsnog een kortere reistijd met de Randstad te realiseren?
 5. Hoe beoordeelt u de mening van de heer Ettema dat het gebied boven Zwolle geen prioriteit heeft bij de NS?
 6. Op welke wijze heeft u contact met NS en ProRail om een kortere reistijd met de Randstad hoger op de agenda van deze bedrijven te krijgen.
 7. Heeft het college van GS een opvatting over de mogelijke introductie van sprinters van eventueel andere vervoerders op de lijnen Zwolle – Leeuwarden/Groningen naast de intercity’s van de NS? Zo ja, wat is deze opvatting?
 8. Zou deze in het regeerakkoord geboden optie ook onderdeel kunnen uitmaken van de nieuwe concessies die rond het openbaar vervoer aanbesteed moeten worden in de komende 5 jaren?
 9. Bent u het eens met Ettema als hij prioriteit geeft aan een doorgaande verbinding met de Randstad door de polders boven snelle superintercity’s. Zo ja, welke stappen gaat u zetten gericht op deze snellere verbinding via de polders, die de bottleneck bij Zwolle kan omzeilen en het forensen voor Friezen vereenvoudigt?
 10. Ziet u ook nadelen voor forensen in het door Ettema genoemde kabinetsbeleid om sprinters in te zetten in het Noorden, zoals de noodzaak tot overstappen met kans op missen van een aansluiting?
 11. De heer Ettema stelt dat er uiterlijk na de zomer al een strategie moet zijn om actie te kunnen ondernemen op het gegeven dat er geen spaan terecht komt van de ambities voor snellere treinen tussen het noorden en de Randstad. Deelt GS deze mening? Zo ja, hoe ver is het college met het ontwikkelen van deze strategie? Zo nee, waarom niet?

VVD - Durk Pool

Klik hier voor de antwoordbrief aan VVD over treinverbinding tussen het Noorden en de Randstad