symbol-money-market-business-paper-material-828663-pxhere.com

Economie

symbol-money-market-business-paper-material-828663-pxhere.com

Fryslân, de provincie waar het goed ondernemen is

In Fryslân stropen we de mouwen op en zijn we niet vies van hard werken. We zien een flink deel van deze harde werkers de komende jaren met pensioen gaan. En tegelijk zien we niet genoeg mensen de arbeidsmarkt betreden om dit gat op te vangen.

Werkgelegenheid

Banen en bedrijfstakken die voorheen lang onveranderd konden blijven moeten zich nu in rap tempo aanpassen. Wij zien dit niet als een bedreiging maar als een kans om nieuwe banen, nieuwe bedrijfstakken en nieuwe werkgelegenheid tot bloei te laten komen. Wij zien kansen om nieuwe bedrijven naar onze provincie te halen. VVD Fryslân vindt dat er stevig ingezet moet worden op het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid en nieuwe soorten werkgelegenheid. Bestaande ondernemers moeten de ruimte krijgen om zich te vernieuwen en te ontwikkelen.

Een veelzijdige en stevige lokale economie is van groot belang om toekomstige tegenslagen op te vangen. De vraag is immers niet of er ooit nog economische tegenslagen zullen komen, maar wanneer en welke. Een veelzijdige en stevige lokale economie zorgt ervoor dat wij die tegenslagen zo goed mogelijk kunnen opvangen en dat we veerkrachtig blijven. Het is in onze ogen van groot belang om meer inzicht te krijgen in de staat en veerkracht van onze economie. Hoe willen we dat onze economie er over 10/20/ 30 jaar uit ziet? Welke banen kunnen wij dan verwachten? En hoe helpen wij onze kinderen en volwassenen om hier zo goed mogelijk op in te spelen? Als antwoord op deze vragen willen wij zo snel mogelijk een integrale visie opstellen zodat we met elkaar aan de slag kunnen om onze economie toekomstbestendig te maken.

Bedrijventerreinen

Om aantrekkelijk te zijn als provincie voor bedrijven om zich te vestigen en te kunnen blijven door ontwikkelen zijn er goede en toekomstbestendige bedrijventerreinen nodig. Niet alleen moeten de bestaande bedrijventerreinen vitaal zijn, ook is het belangrijk dat er ‘voorraad’ op de plank ligt waar gebouwd kan worden.

Ondernemers hebben niets aan bedrijfskavels waar zij over een aantal jaar, misschien, kunnen bouwen. Als bedrijf wil je weten dat er op korte termijn gebouwd kan worden én dat de nutsvoorzieningen geregeld zijn.

Als VVD Fryslân vinden we het funest dat er nu al bedrijven en bedrijventerreinen zijn die niet aangesloten kunnen worden op het stroomnet en hier lang op moeten wachten. Op deze manier glipt werkgelegenheid ons als Fryslân door de vingers. En eenmaal weg of gemist komt het niet alsnog. Het stroomnetwerk is voor ons ook hierom topprioriteit. Wij willen daarom snelle interventies om dit tij te keren.

Digitalisering

Digitalisering gaat in deze toekomst sowieso een grote rol spelen. Het is essentieel dat in onze provincie iedereen de beschikking heeft over betrouwbaar en supersnel internet. We vinden het belangrijk dat onze inwoners digitaal vaardig zijn en dat onze jongeren dit op en top in de vingers hebben. We willen ondernemers stimuleren om de slag naar ‘digitaal’ te maken. Dit brengt nieuwe (soorten) werkgelegenheid en vergroot de afzetmarkt voor onze ondernemers.

Startups- en scale-ups

Wij vinden het daarbij belangrijk dat in de toekomst er voldoende uitdagend werk is voor al onze inwoners. Voor mensen met een praktische opleiding tot een theoretische en van jong tot oud. En natuurlijk moet op korte termijn actie wordt ondernomen. Niet voor één of twee jaar, maar langjarig. Alle grote bedrijven zijn ooit klein geweest. De ontwikkeling van bedrijven en de innovatie in economische sectoren valt en staat met startups en een uitnodigende omgeving. Wij willen dat onze provincie uitnodigende wordt voor startups om zich hier te vestigen en zich door te ontwikkelen. Goede stimuleringsregelingen moeten wat ons betreft zo snel mogelijk worden ingesteld. VVD Fryslân vindt het belangrijk dat er goede begeleidingsprogramma’s zijn voor zowel ‘studenten-startups’ als de meer ‘high tech-startups’.

Ook vinden wij dat er een plek moet zijn waar startups zich gezamenlijk gemakkelijk kunnen vestigen en dat ze worden geholpen bij het door ontwikkelen. We willen dit samen met gemeenten, het onderwijs en de ondernemers doen. Zo ontstaat er ‘massa’ en kruisbestuiving. Wat ons betreft moet de NOM niet alleen grote bedrijven naar Fryslân halen, maar juist ook veelbelovende startups. Zo dragen we bij aan een bloeiende economie, banen voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de toekomst.

Fries Economische Adviesraad

Het zijn onze ondernemers die ondernemen. Als overheid moeten wij niet op de stoel van onze ondernemers gaan zitten. Dat doet niets af aan het feit dat het heel waardevol is om na te gaan waar onze ondernemers behoefte aan hebben. VVD Fryslân ziet mede daarom grote waarde in Friese Economische Adviesraad die gevraagd en ongevraagd adviezen geeft over hoe wij onze economie beter kunnen maken. Wat ons betreft worden deze adviezen niet alleen aan ons als provincie gegeven maar ook aan onze medeoverheden.