Geef energiedebat weer terug aan de Friese samenleving

Het Friese energiedebat dreigt te verworden tot een negatieve en demotiverende discussie over het al dan niet plaatsen van windturbines. Doodzonde, vinden de Statenfracties van VVD en GrienLinks. Beide partijen zijn het erover eens dat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moet verminderen.

De fracties staken de koppen bij elkaar en bedachten een aanpak om uit de impasse te komen. Komende woensdag zullen de fracties de Provinciale Staten een motie indienen waarin wordt afgesproken dat op korte termijn een Friese energieconferentie wordt georganiseerd, waar het energievraagstuk in de volle breedte aan de orde komt. Draagvlak in de Friese samenleving voor de verschillende vormen van energie is daarbij een vereiste. De maatschappelijke doelen, zoals de ontwikkeling en productie van duurzame energie, (nieuwe) vormen van energiebesparing, de onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het stimuleren van de Friese economie en werkgelegenheid moeten weer het uitgangspunt zijn, zo betogen de Statenleden Sylvia Hosman van de VVD en Retze van der Honing van GrienLinks.

Naast windenergie zijn diverse andere methoden beschikbaar om duurzame energie te produceren, bijvoorbeeld zonne-energie, Blue Energy, geothermie en biogas. Maar ook energiebesparing en het verduurzamen van oudere Friese woningen moet hoger op de agenda, vinden VVD en GrienLinks. De partijen willen verder dat naast de positieve effecten op het Friese milieu, ook de effecten op de economie en werkgelegenheid worden meegewogen bij de uiteindelijke keuzes voor duurzame energievormen.

Volgens de planning moeten Provinciale Staten op 18 juni instemmen met de mogelijkheid om 530,5 Megawatt windenergie op Friese bodem te plaatsen. "Verkeerde keus", vinden GrienLinks en VVD. "Door je nu vast te leggen op 530 Megawatt windenergie, leg je een bom onder de motivatie en creativiteit van de Friese samenleving om ook andere vormen van duurzame energie tot ontwikkeling te brengen. Dat zou doodzonde zijn. Want juist een solide maatschappelijk draagvlak is van doorslaggevende betekenis voor het succesvol verduurzamen van de Friese energieproductie", vinden Van der Honing en Hosman.

GrienLinks en VVD willen dat een concrete en doelgerichte innovatie-agenda wordt opgesteld. De innovaties zouden zich bijvoorbeeld moeten richten op mogelijkheden om lokaal duurzaam opgewekte energie op te slaan. (Voor-)financiering door de provincie zou mogelijk moeten zijn als ook de uiteindelijke productie in Friesland plaatsvindt. Zo komen de investeringen meteen weer ten goede aan de Friese burger, menen GrienLinks en VVD.

Met het initiatief willen VVD en GrienLinks laten zien dat het ondanks inhoudelijke verschillen, wel degelijk mogelijk is om constructief aan het energievraagstuk te werken. De partijen willen dat vooraanstaande onafhankelijke energiedeskundigen de Friese samenleving gaan helpen bij het maken van keuzes.

Media:

Omrop Fryslan --> Konferinsje oer griene enerzjy