jason-blackeye-KRWfiWPqbq8-unsplash

VVD Fryslân stelt vragen over elektriciteitsnet Liander

jason-blackeye-KRWfiWPqbq8-unsplash

Leeuwarden, 3 oktober 2019
De VVD Statenfractie heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de capaciteit van het elektriciteitsnet van Liander. Aan de hand van een aantal werkbezoeken en het artikel in de Leeuwarder Courant van 2 oktober 2019 heeft de VVD besloten om aan de bel te trekken. Eerder al speelde bij de VVD de vraag of het net de energietransitie wel aan kon.

VVD Statenlid Durk Pool: "Het kan niet zo zijn dat burgers en ondernemers die graag hun steentje bij willen dragen aan de energietransitie op deze manier gehinderd worden. Men investeert en wil hier ook wat van terug zien. Wij willen graag weten wat het college gaat doen om dit probleem te verhelpen."