grutto-_de_jager_2.-detail

Marten Dijkstra in Veldpost: VVD Fryslân wil dat de provincie alles doet om weidevogels vooruit te helpen

grutto-_de_jager_2.-detail

VVD Fryslân dient vandaag tijdens de vergadering van Provinciale Staten twee moties in voor de weidevogels. De partij wil dat de provincie Fryslân zoveel mogelijk doet om de weidevogels vooruit te helpen.

De VVD dient zelfstandig een motie in voor een ontheffing voor het gebruik van een geluidsdemper door jagers in de buurt van weidevogelzoekgebieden. Volgens de VVD is er vanuit de organisaties die beheer toepassen vraag naar een dergelijke ontheffing zodat ze de weidevogels niet hoeven te verstoren tijdens het ver- en bejagen van bijvoorbeeld ganzen. In omringende landen is het volgens de VVD al gebruikelijk om een geluidsdemper te gebruiken.

Marten Dijkstra (VVD): „Het is nu zo dat het Rijk bang is dat geluidsdempers in criminele handen vallen, maar in de praktijk gebeurd dit al. Het is toch bespottelijk dat jagers, die onder strenge controle staan, geen geluidsdemper mogen gebruiken terwijl iedere crimineel met zo’n ding rond loopt.”

Ook natuurgebieden verbeteren voor weidevogels

De tweede motie dient de VVD in met drie andere partijen: De PvdA, het CDA en de Fryske Nasjonale Partij (FNP). Dijkstra: „De terrein beherende organisaties, TBO’s in het kort, hinkelen nog te vaak op twee gedachten. Soms liggen er binnen een natuurgebied meerdere natuurdoelstellingen. Bijvoorbeeld een botanische- en een weidevogeldoelstelling. Geen verwijten hier, maar wij zien in de praktijk dat er soms meer aandacht gaat naar de botanische doelstelling dan naar wat voor de weidevogels goed zou zijn.”

Met de motie genaamd: Natuurgebieden All-in voor de weidevogels, roepen de vier partijen Gedeputeerde Staten (GS) op om TBO’s te bewegen binnen hun natuurgebieden volop in te zetten op weidevogelbeheer daar waar (ook) een weidevogeldoelstelling is. Volgens de partijen ligt de focus van beheer vaak op botanische doelstelling, terwijl eer ook geld vanuit SNL gelden worden gegeven voor weidevogelbeheer.

Ook roepen de partijen GS op om er alles aan te doen dat fysieke controles van TBO's mogelijk worden welke meer in lijn liggen met ANLb. Volgens de partijen kan namelijk de controle van het toegepaste beheer in de praktijk beter.

tekst: Sandra Wilgenhof