Marten-Dijkstra-WNL-Wolf

Martijn Dijkstra op WNL: ‘Pak probleemwolf aan’

Marten-Dijkstra-WNL-Wolf

VVD Statenlid Marten was vanochtend samen met CDA Statenlid Attje Meekma bij WNL om te praten over de problemen die het Friese Platteland ervaart met de wolf. Wat de VVD betreft passen wolven niet in een dichtbevolkt land als Nederland. Robuuste natuurgebieden waar de wolf alle ruimte heeft ontbreken hier.

;t=129s

In de tijd dat Nederland 5 miljoen inwoners had, vonden we dat er geen plaats was voor de wolf. Met ruim 17 miljoen inwoners vinden we dat de wolf alle ruimte moet hebben.

VVD-Statenlid Marten Dijkstra vindt dat ecologen die blij zijn met de komst van de wolf, geloven in “wensnatuur”. “Als zij dat zo graag willen moeten ze verhuizen naar Yellowstone National Park in Amerika.” De liberaal vindt dat er in Nederland geen plek is voor de wolf. “Nederland is te klein en te dichtbevolkt.”

De bezorgdheid om hun dieren, met name bij bedrijven en particulieren in Zuid Oost Fryslân is groot. Je wordt verplicht om je (huis) dieren achter slot en grendel te houden. Het welzijn van de wolf gaat ten koste van het welzijn van vele met liefde gehouden (hobby)dieren.

VVD, CDA en dienen op 26 oktober de motie Vee of Wolf in de Wei? in waarin zij het College van Gedeputeerde Staten oproepen zich hard te maken voor een lagere beschermingsstatus van de wolf. In deze motie verzoeken VVD en CDA het college van Gedeputeerde Staten  samen met de provincie Drenthe - en zo mogelijk meer provincies – om het Rijk duidelijk te maken dat de situatie op het platteland nu al onhoudbaar is.

In een aantal andere Europese landen is beheer door bejaging of verjaging wel mogelijk. We willen bij het Rijk aandringen op het beheer van de wolvenpopulatie in gebieden met vee, waartoe de huidige wetgeving voldoende ruimte biedt.

De motie wordt mede ingediend door Statenleden Maarten Goudzwaard en Wymenga, FVD en PVV. De motie werd met ruime meerderheid aangenomen. Een concurrerende motie van de FNP over de wolf haalde het niet.