Natuur IMG_20210612_150006

Stikstof & Natuur

Bosk 20220523_102057

Stikstof houdt de gemoederen behoorlijk bezig. We zien veel onrust bij agrariërs en natuurorganisaties. Beiden vinden dat er andere keuzes gemaakt zouden moeten worden.

Wij vinden een ‘one-size-fits-all’-benadering niet passend. Samen met agrariërs, natuurorganisaties en andere betrokken partijen is het de zorg om het juiste midden te zoeken. Een midden waarin er perspectief is voor agrarische ondernemers en voor de natuur. Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn en zal soms zorgen voor pijnlijke situaties.

VVD Fryslân wil verder met de eerder ingezette Friese lijn in het stikstofdossier. Wij willen dat wij als provincie van het Rijk de ruimte en het vertrouwen krijgen om samen lokaal te kijken naar wat nodig is en hier draagvlak voor vinden. Zoals altijd vinden wij dat keuzes navolgbaar en transparant moeten zijn. De zogenaamde ‘PAS-melders’ moeten zo snel mogelijk worden gelegaliseerd.

Natura2000

Een deel van de discussies over stikstof houden verband met de zogenaamde Natura2000gebieden. Deze gebieden zijn er ook in Fryslân. Wij willen geen toevoeging(en) van en aan Natura2000-gebieden en aanverwante wet-/regelgeving. Als het mogelijk zou worden om de status van Natura2000-gebieden te heroverwegen, willen wij dit doen en hier zorgvuldig naar kijken.

Bomen

In onze provincie ligt er nu al een opgave om meer bomen te planten. Dat is goed voor de mens en natuur. VVD Fryslân ziet kansen voor uitbreiding van onze bosgebieden en meer bomen in onze kernen.

Onlangs heeft het project BOSK op mooie wijze laten zien wat de meerwaarde van groen in onze kernen is. Meer groen is niet alleen mooier en fijner om in te leven, het zorgt ook voor verkoeling in warme periodes en voor een betere waterberging in natte periodes. Het zorgt voor een beter milieu, een rijke biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling en dempt geluidshinder. 

Om meer groen te stimuleren denken we aan een provinciale ‘actie steenbreek’ en het nadrukkelijk beschikbaar stellen van de Iepen Mienskip Gelden voor vergroening acties in onze kernen. Zo slaan we meerdere vliegen in één klap.

Onze ambities

  • Verdieping van de Friese Meren
  • Meer groen in onze steden, provinciale actie “steenbreek”