VVD Fryslân

VOOR NU, VOOR LATER!

slideshow
slideshow
slideshow

Thema landbouw & stikstof

Meer oog voor onze plattelandsbewoners

Onze provinciale VVD appgroep ontploft. Veel VVD-ers in Drenthe zijn boos door de uitlatingen van (ook VVD!) minister Van der Wal over de stikstofaanpak. De minister stelt namens het kabinet dat het...

Stikstof & Natuur

Stikstof houdt de gemoederen behoorlijk bezig. We zien veel onrust bij agrariërs en natuurorganisaties. Beiden vinden dat er andere keuzes gemaakt zouden moeten worden. Wij vinden een...

Landbouw

De agrarische sector is volop in beweging en ziet zich gesteld voor grote opgaven. Zaken als stikstof, mest derogatie en een verdienmodel dat onder druk staat houden het leven van onze agrariërs...