Financieel probleem depot Fries Museum

Op 6 november 2006 hebben Provinciale Staten door een motie bepaald dat het nieuwe depot van het Fries Museum moet worden bekostigd uit de opbrengst van de panden van het Fries Museum c.q. de stichting Kanselarij. Op dit moment is de opbrengst van deze panden op de vastgoedmarkt lager dan toen is geraamd. In de commissie bevestigde gedeputeerde De Vries dat er een financieel probleem is bij het depot Fries Museum. In januari 2012 kan het college van GS pas duidelijkheid geven over de plannen en  meer inzicht in de financiën.