VVD pleit voor vooronderzoek bij aanvragen Waddenfonds

Afgelopen woensdag stond de concept begroting en het uitvoeringskader van het Waddenfonds op de agenda van Provinciale Staten. De VVD heeft bij monde van Statenlid Leo Pieter Stoel een aantal moties ingediend die de effectiviteit en monitoring van het Waddenfonds moeten verbeteren.
Uit de stukken bleek dat een groot aantal projecten die worden ingediend bij het Waddenfonds de eindstreep niet halen. “Een groot percentage wordt in het aanvraag proces afgewezen en een ander deel van de projecten wordt niet uitgevoerd. Dit is een enorme verspilling van tijd en geld”, aldus Stoel. De VVD diende daarom samen met de ChristenUnie een motie in om voorafgaand aan de projecten een vooraanvraag in te dienen en een realiteitstoets uit te voeren.
Daarnaast heeft de VVD twee moties ingediend om de monitoring van het Waddenfonds nu snel te gereed te maken. Er was al een plan om te komen tot een monitoringskader maar tot dusver is dit nog niet gerealiseerd. Ook de monitoring voor het investeringskader is nog niet gereed. De VVD hecht erg groot belang aan dat dit spoedig wordt gerealiseerd om te kunnen controleren of de doelstellingen worden gehaald.
Tot slot heeft de VVD nog aandacht gevraagd voor de doelen die de provincie zelf stelt ten aanzien van de projecten voor de Wadden. “De provincie is mede ontwikkelaar, mede financier en mede-uitvoerder van de majeure projecten van het investeringskader maar onduidelijk is nog hoe de provincie deze rol gaat oppakken”, aldus Stoel. Om hierover duidelijkheid te krijgen heeft de VVD een motie ingediend dat vraagt om voor de begroting 2018 bij Provinciale Staten aan te geven hoe de provincie hun taak met betrekking tot het investeringskader gaat vormgeven.