001_boerderij-image-1054563-1

VVD stemt in met verlenging winterrust van twee maanden

001_boerderij-image-1054563-1

De gong d’r yn sei de kikker en hij sprong op de skyldpod”, zo begon VVD-Statenlid Nynke Koopmans haar betoog in Provinciale Staten. De associatie met het ganzenakkoord is snel gemaakt. Al jaren praten we over het reduceren van de schade die veroorzaakt wordt door ganzen maar tot dusver lijkt deze schade alleen maar toe te nemen. “Als het om de ganzen gaat heb ik inmiddels een spiekbriefje nodig. Want iedere keer als ik de getallen en bedragen wil noemen dan twijfel ik. Ik denk dan: dat kan toch helemaal niet?”

Precies twee jaar geleden heeft Provinciale Staten de Fryske Guozze-oanpak vastgesteld. Onderdeel van deze Friese aanpak is dat er na twee jaar, dus in september 2016, een evaluatie van het beleid wordt voorgelegd aan Provinciale Staten. Nu doet zich de situatie voor dat er niet genoeg evaluatiemateriaal beschikbaar is om conclusies uit te kunnen trekken en daarom hebben de betrokken (uitvoerende)partijen gevraagd om een jaar uitstel en om de winterrust periode van twee maanden met een jaar te verlengen.

De VVD heeft ingestemd met dit verzoek van de partijen. De VVD is blij om te zien dat de neuzen van deze partijen dezelfde kant op staan en is er met hen van overtuigd dat het onverstandig is om op dit moment de winterrust te verlengen van twee naar vier maanden. Het nadeel van de uitstel is echter wel dat we voorlopig nog op dezelfde manier aanmodderen en dat uit de voorlopige cijfers blijkt dat onze maatregelen te weinig opleveren. De VVD heeft dan ook een motie van de PvdA gesteund waarin werd opgeroepen alvast te kijken welke maatregelen er in de toekomst nog meer kunnen worden genomen. Deze motie haalde echter geen meerderheid in Provinciale Staten.