Initiatiefnemers moeten eerder duidelijkheid krijgen

De Provinciale Statenfractie van de VVD heeft aan het college van GS vragen gesteld over de wijze waarop initiatieven vanuit de samenleving door de provincie worden behandeld.

De aanleiding hiervan is een aantal initiatieven waarbij initiatiefnemers niet meer weten waar ze aan toe zijn. Na het melden van een initiatief bij de provincie blijkt het traject wat moet worden doorlopen moeilijk en onnavolgbaar. Op dit moment speelt het initiatief om het snel varen op het Bergummermeer weer mogelijk te maken. Maar ook bij andere initiatieven zoals Holwerd aan Zee, Bruisend Hallum en rondom het Tjeukermeer, wisten degenen die zich inzetten voor het initiatief, niet wat ze moesten doen om het initiatief bij de Provincie verder uitgevoerd te krijgen.

De VVD maakt zich hier zorgen over. Juist deze coalitie daagt de mensen uit om zelf het initiatief te nemen en met voorstellen te komen. Wie A zegt moet ook B zeggen. Als mensen dan met een initiatief komen, dan moet ook duidelijk zijn wat de vervolg stappen zijn. Aan welke criteria moet men voldoen, wie beslist waarover op welk moment. En daarnaast hoe worden initiatiefnemers geïnformeerd over de gang van zaken? Wat moeten ze aanleveren en hoe worden de initiatiefnemers op de hoogte gehouden van het vervolg?

Op zich vanzelfsprekende vragen, waar een overheid duidelijke antwoorden op zou moeten hebben. De fractie van de VVD hoopt dat met een duidelijke beantwoording van de vragen inwoners in Fryslân vaker het initiatief nemen voor projecten in hun eigen omgeving.

Klik hier voor de schriftelijke vragen  van de VVD

Klik hier voor de antwoordenbrief van GS

 

 


Volg ons ook op Facebook
                                 Volg ons ook op Twitter