Screenshot-2019-03-16-at-11.13.52

Lees de mening van Marten Dijkstra, de nummer 3 en beste debater van het LTO debat!

Screenshot-2019-03-16-at-11.13.52

‘Sneller aan de slag met innoverende projecten’

Marten Dijkstra wil zich bekommeren over vraagstukken als biodiversiteit, veenweidegebieden, energie en klimaatadaptatie

Marten Dijkstra staat 3e op de lijst van VVD Friesland. Hij heeft een biologisch melkveebedrijf in Aldeboarn, midden in het veenweidegebied.

Dijkstra wil zich bekommeren over vraagstukken als biodiversiteit, veenweidegebieden, energie en klimaatadaptatie. “Het zijn grote maatschappelijke opgaven, maar voor veel boeren nog te abstract. Terwijl zij wel een grote rol kunnen spelen bij het vinden van oplossingen voor deze problemen. Door partijen en gebieden te verbinden kunnen we innoveren.”

Ga voor een verdienmodel op eigen erf in plaats van te produceren voor de kostprijs, vindt Marten Dijkstra. Hij staat 3e op de lijst van VVD Friesland.

Laagdrempelige subsidies voor projecten

Om te vernieuwen is het volgens Dijkstra belangrijk om snel aan de slag te kunnen en dingen uit te proberen. De hiervoor beschikbare subsidies moeten laagdrempelig zijn. “Het is een vereiste om daar een uitgebreid projectplan over te schrijven. Als dit al een jaar vergt, hebben mensen er al geen zin meer in. Het duurt te lang. Het middel lijkt soms het doel te zijn in dit land.”

Provinciale & Waterschapsverkiezingen 2019

Kandidaat: Marten Dijkstra

  • Biologisch melkveehouder
  • 3e op de lijst van VVD Friesland
  • Provinciale Staten

Deelnemen aan pilot onderwaterdrainage

Dijkstra boert midden in het Friese veenweidegebied. Hij vindt het belangrijk dat het veen behouden blijft. "Wij doen sinds 2016 mee aan de onderwaterdrainage-pilot. Dit is een pilot vanuit de Friese Veenweidevisie.” Radboud Universiteit onderzoekt samen met Wageningen UR de uitkomsten van deze proeven. “Het is een kansrijke maatregel tegen bodemdaling, maar naar mijn mening te duur voor álle veenweidegebieden. Daarnaast moeten we ook de invloed van het verhogen van de waterpeilen onderzoeken.”

Boeren wensen handelingsperspectief, en een goed onderzocht verdienmodel voor hun bedrijf. “Op sommige plekken zullen we uiteindelijk op een andere manier boeren. Denk hierbij aan aanvullende verdienmodellen, bedrijfsvoering, kavelruil of het eventueel verplaatsen van bedrijven.”

In de lager gelegen veenweidegebieden kan onderwaterdrainage volgens Dijkstra goed werken. Alles onder water zetten, is geen goede oplossing. Boeren worden altijd nog zeer gewaardeerd door burgers. Ook zorgen de bedrijven voor werk en voor het landschap. “Bovendien kan je niet in 1 dag van de kelder naar de zolder.”

Verdienmodel op eigen erf met zonnepanelen en windmolens

Dijkstra vraagt zich af wat veengrond nou precies aan CO uitstoot. “Waar zijn deze wetenschappelijke onderzoeken? En wat stoot moeras dan eigenlijk uit aan methaan- en lachgas?”

Voor zonnepanelen en windmolens heeft Dijkstra ideeën. Zo kunnen we volgens hem het best alle industriële daken vol leggen met panelen. “Zonneparken in weilanden staan niet mooi.” Windmolens kunnen op boerenerven komen.

Met een windmolen tot 15 meter hoogte kan een veehouder energieneutraal worden en energie leveren aan dorpen. Dijkstra wil hier samen met energieleveranciers stappen in zetten. Een provinciale projectleider kan hierbij helpen. Zo kan er volgens Dijkstra een verdienmodel op eigen erf komen, in plaats van te produceren voor de kostprijs. “Als je voor de laagste prijs blijft produceren en de producten goedkoop blijven, wordt de consument niet prijsbewust.”

Marleen Purmer

Redacteur Ondernemen