Te Gast: Genoeg is genoeg

Van sommige dossiers in de politiek wordt je best wel wat mismoedig. Het vertrek van allemaal rijksdiensten, meestal naar Groningen, is er één van. Dit keer naar aanleiding van het bericht dat een fors deel van de werkgelegenheid van de belastingdienst in Leeuwarden vertrekt, zo'n 180 van de 380 banen. En wederom naar Groningen.

Waarom wordt je daar mismoedig van. Allereerst omdat de ontwikkeling bij de Belastingdienst zeker geen incident meer is. Het ministerie van Landbouw, de Voedsel- en Waren Autoriteit, UWV backoffice, Kadaster, Kamer van Koophandel, en dan nog het sluipende traject van het Openbaar Ministerie, de Rechtbank, het bestuur van het Gerechtshof in Leeuwarden. Honderden arbeidsplaatsen. Weg!
Natuurlijk gingen er ook dingen goed, het behoud van de vliegbasis Leeuwarden, alhoewel het aantal banen ook daar is terug gelopen. En het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) dat klein begon op de Willemskade in Leeuwarden en uitgroeide, maar door het terug lopende aan boetes ook daar risico's. En nee, ik wil niet pessimistisch zijn. Ik wil denken vanuit eigen kracht.
Waarom dan toch wat mismoedig? Omdat vanuit de VVD al in februari 2008 de tip over de Belastingdienst is doorgegeven aan Marga Waanders, de toenmalige wethouder Economische Zaken van Leeuwarden. In meerdere schriftelijke vragen aan het college van B&W is de dreiging van het vertrek van (delen van) de Belastingdienst genoemd en aangekaart. Elke keer geruststellende woorden: we zijn er mee bezig, we houden de vinger aan de pols. Elke dossier weer, keer op keer.
Ook provinciaal heeft de VVD vaak de discussie over het vertrek van de rijksdiensten aan gekaart. Via schriftelijke vragen, maar ook via een interpellatie op 19 maart 2009, waarin ook al werd gerept over het mogelijk vertrek van de Belastingdienst. Uw zorg is onze zorg, werd toen gezegd door de verantwoordelijk portefeuillehouder Galema.
En wat heeft samenwerking in het Noorden voor zin? Wat schieten we nu op met de afspraak in het Noorden dat de insteek van de lobby in het kader van de Rijksdiensten is dat steden houden wat ze hebben? Leeuwarden als Justitiehoofdstad wordt langzaam maar zeker uitgehold. De Belastingdienst vertrekt vanuit Leeuwarden grotendeels gewoon naar Groningen.
In september 2011 besloot het Kabinet dat Leeuwarden 1 van de 12 vestigingssteden voor rijksdiensten zou worden. Burgemeester Crone was "zeer in zijn nopjes" en zag in de aanwijzing een "erkenning dat wij in Friesland uitstekend werk afleveren". Ondanks deze blijdschap van één van de invloedrijkste mannen in Fryslân hielp het niet het vertrek van een deel van de Belastingdienst te voorkomen.
Lobbyen doe je vooral ook in stilte. Dat snap ik. Maar wordt het niet eens tijd dat de betrokken bestuurders uitleggen wat ze hebben gedaan als een dossier is "afgerond"? Daar kan je ook van leren. Want ik ben al die ontwikkelingen goed zat. Fryslân heeft gewoon potentie. Daar moeten we vol voor blijven gaan.
Aukje de Vries- VVD-Statenlid