drachten-1

VVD: Provincie moet vanuit haar kerntaken bijdragen aan zorg

drachten-1

In de vergadering van Provinciale Staten van 27 september stond de spreiding en de bereikbaarheid van zorg in Fryslân op de agenda. Zorgvoorzieningen zijn zeer belangrijk voor de aantrekkelijkheid van een provincie. Voor een goede spreiding van zorgvoorzieningen is een goede samenwerking en afstemming nodig tussen alle betrokken partijen. De provincie heeft geen wettelijke zeggenschap over de spreiding van zorgvoorzieningen. Er is wel behoefte aan voldoende spreiding van zorg zodat inwoners eenvoudige, basiszorg dichtbij kunnen krijgen en complexere zorg meer geconcentreerd.

Sylvia Hosman: "De provincie moet vanuit haar kerntaken bijdragen aan zorg."

Uit een inventarisatie is gebleken dat de provincie een behoorlijke bijdrage aan de spreiding en bereikbaarheid van zorg levert. Ook draagt ze al bij aan het langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dit gebeurt integraal vanuit de provinciale kerntaken. Voorbeelden van deze kerntaken zijn: OV, infra, krimp/ leefbaarheid, economie, wonen, cultuur, breedband, enzovoorts. De VVD is van mening dat dit zo moet blijven. Uit de inventarisatie bleek ook dat er op dit moment geen witte vlekken zijn in de spreiding en bereikbaarheid van zorgvoorzieningen.

De VVD is geen voorstander van zelfstandig provinciaal beleid aangaande zorg. Gemeenten en het Rijk zijn primair verantwoordelijk voor het sociale beleid en de zorg. Ook is de VVD geen voorstander van het geven van structurele subsidies aan organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en sociaal beleid. Maar zorg en sociaal beleid verdwijnt niet uit het provinciale gezichtsveld. Het wordt ingevlochten in het provinciale beleid op de kerntaken. “Daar moeten we zelf alert op blijven”, aldus Sylvia Hosman namens de VVD. “Zo hebben we in het verleden bij de behandeling van snel internet het belang voor de thuiszorg benadrukt”