wonen 20220809_151403_2

Knelpunten Friese Woningmarkt

wonen 20220809_151403_2

De problemen op de woningmarkt zijn groot. We zien dat in Fryslân op dit moment te weinig gebouwd wordt om te kunnen voldoen aan de vraag naar geschikte woningen. Op initiatief van Durk Pool (VVD) werd 16 februari een motie ingediend om samen met de gemeenten te kijken hoe we kunnen werken aan knelpunten op de woningmarkt.

Het nieuwe regeerakkoord voorziet in een minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijk Ordening (VRO). Dit nieuwe ministerie gaat gemeenten en provincies ondersteunen bij het vinden van locaties en wil met provincie, gemeenten en woningcorporaties prestatieafspraken maken. Dit kan betekenen dat de rol van de provincie op dit beleidsterrein veranderd.

We willen nu alvast met de gemeentes in Friesland beginnen te spreken om te weten tegen welke problemen de gemeenten aanlopen op het gebied van wonen. Waar ervaren zij knelpunten om bouwplannen te verwezenlijken. Op welke wijze kan de provincie volgens de gemeenten een rol spelen in het versnellen van het realiseren van woningen.

De brede steun aan deze motie van VVD, FNP, PvdA, CDA en D66, CU en 50Plus laat zien dat problemen op de woningmarkt binnen de Friese politiek dringend gevoeld worden.

Er zijn op de woningmarkt geen gemakkelijke oplossingen. Meer huizenbouw is noodzakelijk, maar hoe en waar, dat is de vraag waar de provincie samen met de Friese gemeenten over wil spreken.