Werkbezoek Fijn Wonen

Werkbezoek Fijn Wonen / Van Wijnen

Werkbezoek Fijn Wonen

VVD Fryslân heeft afgelopen week een werkbezoek gebracht aan Woonfabriek Fijn Wonen / van Wijnen in Heerenveen. ­čĆí

Hier wordt ingezet op het snel kunnen leveren van kwalitatief goede en mooie woningen.

VVD Fryslân wil:

* Het versnellen van vergunningverlening door de inzet van een Friese Flexpool (delen kennis en kunde door delen ambtelijke capaciteit)
* Met gemeenten inzetten op vereenvoudiging vergunningverlening;
* Het instellen van een onderzoek naar een provinciaal woonfonds voor betaalbaarheid van starterswoningen
* Het bevorderen van splitsen van woningen
* Het omvormen van niet-woningen tot woningen
* Extra ruimte voor kleinschalige initiatieven in dorpen en steden

Stem 15 maart VVD Fryslân