opstelten-1

Aanpak van De Skieding weer een stap dichterbij

opstelten-1

Al jaren is er discussie over de aanpak van De Skieding, de provinciale weg (N358) tussen Surhuisterveen en de A7. Naast het doorgaande verkeer van vrachtauto’s en personenauto’s zit er ook bestemmingsverkeer en landbouwverkeer op de weg. Ook komen erftoegangen rechtstreeks uit op De Skieding. Daarmee voldoet de weg op dit moment niet aan de criteria waar provinciale wegen aan moeten voldoen.

Voor de aanpak van De Skieding zijn meerdere oplossingen mogelijk. Zo zijn er varianten waarbij er een nieuw tracé wordt aangelegd en varianten waarbij er sprake is van opwaardering van de huidige weg. Alles afwegende heeft de VVD de voorkeur uitgesproken om te investeren in een nieuw tracé. Om zo min mogelijk schade aan de natuur en zo weinig mogelijk goede landbouwgrond op te offeren zou variant 3 het meest geschikt zijn om de verkeersveiligheid, een goede doorstroming en een oplossing voor de toekomst te borgen. Ook het bedrijfsleven zou beter gebaat zijn bij een nieuwe ontsluitingsweg.

Een ruime meerderheid in Provinciale Staten heeft echter de voorkeur uitgesproken om voor opwaardering van de huidige weg te gaan. Daarbij gaven deze partijen ook nog diverse extra wensen aan waaraan de weg zou moeten voldoen waardoor de VVD bang is dat er straks huizen afgebroken moeten gaan worden en de totale investering net zo hoog zal zijn als bij de aanleg van een nieuw tracé.

Omdat de VVD wél voor een oplossing is van de bestaande situatie is, is toch ingestemd met het voorstel om de bestaande weg op te waarderen. Maar wel onder de voorwaarde dat er een oplossing komt om in ieder geval het langzame verkeer (landbouwvoertuigen) van de hoofdrijbaan af te krijgen zodat de doorstroming en de verkeersveiligheid echt geborgd is. Begin 2018 zal de gedeputeerde een definitief plan inclusief begroting en dekkingsvoorstel aan Provinciale Staten voor gaan leggen. De VVD ziet dit plan met belangstelling doch kritisch tegemoet.