IMG_2027-1

Friese MKB krijgt extra stimulans voor startende, groeiende en innoverende ondernemers

IMG_2027-1

Om het Friese MKB te ondersteunen in hun ambitie als starter of om te innoveren en te groeien is er vorig jaar de Friese ontwikkelingsmaatschappij (FOM) opgericht. In oktober 2017 hebben Provinciale Staten al besloten om een aantal bestaande regelingen gericht op het MKB (zoals het Doefonds, Ondernemersimpuls en de Exportregeling) in deze provinciale regeling te bundelen. En afgelopen woensdag heeft PS besloten om hier nog eens 18,5 miljoen euro aan toe te voegen om het Friese MKB op drie thema’s een extra stimulans te geven.

"De overheid heeft een aanjagende functie voor nieuwe activiteiten daar waar dit door de markt onvoldoende van de grond komt."

De VVD is kritisch bij overheidsuitgaven, zeker van dit formaat. Het bleek echter dat het kleinbedrijf nog steeds problemen ondervindt om risicodragende financieringen te vinden als starter of om te innoveren of te groeien. De overheid heeft ook een taak om als aanjager, katalysator voor nieuwe activiteiten, op te treden. Daarom is VVD Fryslân blij met een FOM die als aanjager zal dienen op de drie thema’s starters, groeiers en innoverende ondernemers.

Met de FOM wordt het Friese kleinbedrijf ondersteund in het rond krijgen van financieringen als het eigen vermogen beperkt is. De middelen worden als achtergestelde leningen of als participaties beschikbaar gesteld. In principe revolverend, zodat het geld weer terugkomt bij de provincie als het zijn aanjagende functie heeft gehad. Daarnaast is het mogelijk om garanties te verschaffen bij financieringen, maar nooit meer dan 50%, zodat het risico met andere financiers gedeeld wordt. Investeringsregelingen moeten in samenspraak met de sector meer worden afgestemd op de behoeften van het MKB en dat wordt hiermee bereikt.

“De overheid heeft een aanjagende functie voor nieuwe activiteiten daar waar dit door de markt onvoldoende van de grond komt. Met de FOM heeft Fryslân nu een adequate regeling om het Friese MKB te steunen bij het starten, groeien of innoveren.”, aldus Leo Pieter Stoel.