VVDFryslan-0080B

Martijn Brands

VVDFryslan-0080B

Friesland, een plek voor jongeren!

Jongeren moeten in Friesland alle mogelijkheden krijgen om zicht te ontplooien, uit te kunnen gaan, te werken en een huis te kunnen kopen. De provincie krijgt te maken met vraagstukken die veel impact hebben op de toekomst van Friesland. Zo kan het straks lastiger worden hier te wonen en werken. Het is daarom van belang dat Friesland interessant blijft voor jongeren. Ik wil mij sterk maken voor de onderwerpen die jongeren belangrijk vinden.

Hoe dan?

Nieuwkomers in de cultuursector, zoals festivals, meer ruimte bieden. De bereikbaarheid van de provincie vergroten, zoals Drachten aan het spoor en een betere verbinding naar Zwolle en Groningen. Zorgen voor een goede balans tussen huur- en koopwoningen, zodat jij straks een huis kan kopen. De Friese economie te versterken en verbreden, zodat jij hier straks een baan vindt.

Martijn Brand heeft in zijn portefeuille recreatie en toerisme, cultuur en erfgoed, openbaar vervoer en economie

Martijn Brands - Leeuwarden

Voor de doeners van nu en de toekomst!