IMG_3631-1

Senioren steunen junioren

IMG_3631-1

Het seniorennetwerk Fryslân heeft spontaan de JOVD Friesland gesteund in hun crowdfundingsactie voor een Youtube wervingsfilmpje. Het bestuur was op volle sterkte om de vette cheque in ontvangst te nemen.

Rieuwert Lekkerkerker( penningmeester), Jelle Overbeek (voorzitter) en Marit Golverdingen waren verguld en gaven aan in het najaar graag iets met het Seniorennetwerk te willen organiseren in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen voor Leeuwarden die op 22 november van dit jaar plaats zullen vinden.