IMG_34151-1

Statiegeld dé oplossing voor zwerfafval?

IMG_34151-1

Zwerfafval is een groot probleem. Het zorgt voor veel ergernis en bovendien is het slecht voor mensen, dieren en de natuur. De VVD is het dan ook met alle partijen in de Staten eens dat het goed zou zijn als treffende maatregelen worden genomen om zwerfafval tegen te gaan. De oplossing die middels een motie vreemd aan de orde van de dag werd aangedragen door de SP heeft echter niet de steun van de VVD.

Onlangs hebben de Staten van Fryslân de beleidsbrief circulaire economie vastgesteld. Een onderdeel van dit beleid is bewustwording over afval.  “Deze bewustwording is van groot belang, blikjes en flesjes weggooien in de natuur gebeurt tenslotte door mensen”, aldus VVD Statenlid Sylvia Hosman.

Zwerfafval is een algemeen internationaal erkend probleem. Op Europees niveau wordt  hier ook over nagedacht. Aan het einde van dit jaar komt de Europese Unie met beleid waarbij er ook aandacht zal zijn voor de rol van de scheepvaart als het gaat om de plastic soep. Ook op landelijk niveau speelt hier al het één en ander. In maart van dit jaar is er in de Tweede Kamer gesproken over statiegeld op blikjes en flesjes. De minister gaf toen aan afspraken te hebben met het bedrijfsleven. Het zwerfafval moet de komende jaren afnemen, mocht dit niet lukken dan is er al wetgeving over statiegeld op kleine flesjes in de maak.

Het lijkt de VVD dan ook onverstandig om op dit moment de motie van de SP te steunen. Deze motie gaat in tegen deze afspraken en zou het bedrijfsleven kunnen demotiveren om te innoveren op dit vlak.