VVD: Status beschermd dorpsgezicht mag niet leiden tot belemmeringen

Onlangs werd duidelijk dat de Oude en Nieuwe Bildtdijken niet meer van de status beschermd dorpsgezicht afkomen. De Raad van State verwierp de bezwaren van onder andere de akkerbouwers en andere grondeigenaren. De VVD heeft zowel op gemeentelijk, provinciaal als op rijksniveau vaak aandacht gevraagd voor deze kwestie en is van mening dat deze status geen belemmeringen mag opleveren.

Op vragen van VVD in de Tweede Kamer gaf ook de minister aan dat ze, net als de Raad van State nu aangeeft, geen bezwaren zag op deze status[1]. Volgens de minister is het doel van deze aanwijzing nadrukkelijk niet om bedrijven op slot te zetten. Het zou er juist voor moeten zorgen dat de toekomstige ontwikkeling goed aansluit bij de historische waarden en kenmerken van het gebied. Verder geeft de minister in de brief aan dat ze aan de gemeente Het Bildt en de provincie Fryslân heeft aangegeven  bereid te zijn om samen met hen en de agrarische sector, een protocol op de stellen over de agrarische bedrijfsvoering in relatie tot de status van het beschermd dorpsgezicht.

Tijdens de beroepszaak  kwamechter naar voren dat enkele akkerbouwers nu al tegen praktische problemen en daarmee extra kosten aanlopen. De VVD is van mening dat deze status geen extra beperkingen in de bedrijfsvoering mag opleveren voor de 2.500 hectare landbouwgrond en stelt daarom vragen aan GS. Zo wil de VVD onder andere weten hoe het college gaat waarborgen dat er in het protocol geen beperkingen worden opgelegd.

Klik hier voor de schriftelijke vragen over de Oude en Nieuwe Bildtijken

Klik hier voor de antwoordbrief aan VVD over aanwijzing beschermd gezicht Bildtdijken

[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1084.html

 

 


Volg ons ook op Facebook
                                 Volg ons ook op Twitter