VVD vindt Fries energiebeleid achterhaald

Politici wordt wel eens verweten achter de feiten aan te lopen, zo begon Sylvia Hosman op 2 oktober jl. in de commissiebehandeling haar betoog bij de agendapunten over de uitvoeringsnotitie duurzaamheid en het Fonds Schone Friese Energie. Beide borduren namelijk voort op aannames over zeer snel uitputtende energievoorraad en door CO2 uitstoot veroorzaakte klimaatverandering: "global warming".

Door die aannames koos een meerderheid van de Statenfracties onlangs nog voor het doel om in 2020 Fryslan op 16% duurzame energie te komen. De VVD was daar tegen omdat steeds duidelijker werd dat die aannames niet kloppen en omdat het dwingend percentage en de korte termijn maakt dat men onnodig zwemt in de fuik van nog meer windenergie.
Nu hebben ook klimaatwetenschappers toegegeven dat hun computermodellen, die een versterkte opwarming van de aarde voorspelden, het fout hadden. En dat hebben we zelf kunnen vaststellen, omdat de aarde al 10 jaar zelfs helemaal niet meer opwarmt. Door nieuwe technologie blijkt bovendien de termijn waarop fossiele energiebronnen uitgeput raken veel langer te zijn dan oorspronkelijk gedacht. Daarbij is ook gebleken dat we met de windtechnologie niet verder komen. De windturbines worden alleen maar groter, met als gevolg meer overlast van horizonvervuiling, geluidsoverlast, en slagschaduw. Het probleem dat er steeds een kolen- of gascentrale achter de hand moet staan om periodes met te weinig of te veel wind op te vangen, maakt dat deze techniek geen oplossing is voor de toekomst. "In de wandelgangen hoor ik voorstanders van windenergie hierop reageren met de opmerking: dan halen we ze toch over tien, twintig jaar weer weg. Maar wat betreft het effect op de bevolking, het landschap, en de miljarden subsidie is dat geen duurzaam (people, planet, profit) beleid "aldus Sylvia Hosman.
De VVD wil in Fryslan toe naar meer onderzoek naar wél goede alternatieven voor fossiele energie, want dat de voorraad op raakt staat wel vast. In zulk onderzoek is Fryslan goed, zoals op het gebied van watertechnologie. Het argument dat we voor onderzoek geen tijd hebben en daarom nu windmolens moeten bijplaatsen, is dus inmiddels achterhaald. Daarnaast is energiebesparing zinvol. Zo zijn energiezuiniger woningen goed voor de Friese werkgelegenheid in de bouw en voor besparing op energiekosten voor burgers. Een Statenbreed gesteund initiatiefvoorstel hiervoor wordt momenteel uitgewerkt in een eenvoudige subsidieregeling.

Er bleek in de commissie nog onvoldoende steun voor het VVD voorstel het energie- en duurzaamheidsbeleid van de Provincie bij te stellen.