IMG_4391-1

VVD: zet in op regelvrijezone bij aanjagen circulaire economie!

IMG_4391-1

De VVD heeft afgelopen woensdag bij de behandeling van de startnotitie Circulaire economie, bij monde van Statenlid Nynke Koopmans, aangegeven dat wat de VVD betreft circulaire economie niet ophoudt bij het recyclen van producten en grondstoffen is. “Het is daarnaast ook zuiniger en omgaan met grondstoffen en nadenken over slimme productieprocessen”, aldus de VVD.

Daarnaast gaf Koopmans aan dat binnen de VVD circulaire economie geen nieuw onderwerp is. “Zo is onze Europarlementariër Jan Huitema bijvoorbeeld al enige tijd druk bezig om de regelgeving rond het gebruik van kunstmest te mogen vervangen door eigen meststoffen. Europese regelgeving verhindert zulks tot nu toe. Een zeer ongewenste situatie waarbij door de VVD dus hard wordt gewerkt aan het afschaffen van dergelijke knellende regelgeving.”

Tot slot heeft de VVD nog aangegeven dat de oproep van de heer Vernooij, directeur van Omrin, tot het instellen van een regelvrije zone in Fryslân die dient als proeftuin, van harte te ondersteunen. De VVD heeft de gedeputeerde gevraagd wat de belemmerende regels zijn en hoe wij die kunnen wegnemen. Dat is waar de overheid zich volgens de VVD op zou moeten richten zodat het echte circulaire werken vanuit bedrijfsleven en consument een vlucht kan nemen. De gedeputeerde zegde daarop toe dat hij hierop terug komt in de beleidsbrief die volgt op deze startnotitie.