Werkbezoek bij De Nieuwe Afsluitdijk

Woensdag 9 maart kreeg De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) bezoek van Provinciale Staten. Aanleiding hiervoor is dat er voor PS twee besluiten op de planning staan: in april de Realisatie Overeenkomsten (o.a. Vismigratierivier, fietspad, duurzame energie en monument) en in mei het Provinciaal Inpassingsplan (VMR). Door dit werkbezoek kan PS zich hierop voorbereiden. Daarnaast hebben zij zich laten informeren over het project DNA en de verschillende deelprojecten.

De programmamanager van De Nieuwe Afsluitdijk gaf een presentatie over de stand van zaken van de projecten rondom de Afsluitdijk. Zo werd bijvoorbeeld gesproken over de sluis bij Kornwerderzand, het beleefcentrum en duurzame energie. Een vertegenwoordiger namens It Fryske Gea gaf een presentatie over de aanleiding van de Vismigratierivier vanuit het perspectief van de initiatiefnemers. Daarnaast werden PS ook bijgepraat over het Provinciaal Inpassingsplan en de Realisatieovereenkomsten.

Het werkbezoek werd afgesloten met een wandeling naar de sluis en de locatie waar de Vismigratierivier gerealiseerd wordt.