galamadammen2-1068x445

Werkbezoek Stenden-NHL; Vrijetijdseconomie & Technologie

galamadammen2-1068x445

Om zijn periode als gedeputeerde toerisme goed af te sluiten had Klaas Kielstra aangegeven nog graag een gesprek te hebben met de stakeholders uit de vrijetijdssector over de technologische ontwikkelingen in deze branche.

Door Ellens en Ybema van HISWA- RECRON werd een grote diversiteit aan digitale toepassingen getoond. Jorg Wenzel van ETFI  bepleitte de technologische geletterheid te bevorderen via onderwijs. Ook onderstreepte hij de mogelijkheden van het koppelen van diverse duurzame vervoersmodaliteiten.

Eric Neef van de ANWB nuanceerde daarbij dat de ANWB zich vooral op de duurzame belevenis van elektrisch rijden focust en minder op de technologie te verklaren aan de gebruikers ervan.

Stefan Hartman van ETFI gaf de gelaagdheid van het hedendaagse toeristische aanbod aan; een stad of streek heeft vele verhalen te vertellen. Ook benadrukte hij dat de regisserende rol van de provincie daarbij nog onmisbaar is.  

Samenwerking is een sleutelwoord in de branche volgens Frans Heesen (KHN). Om technologische ontwikkelingen te delen, bij de vermarkting maar ook bij de bestuurlijke samenwerking, heb je elkaar broodnodig.

Meer monitoring en harde statistische cijfers op Friese, maar ook Nederlandse schaal is nog steeds een noodzaak, maar vergt tegelijkertijd veel aandacht voor de interpretatiezijde ervan, aldus Rob Leemans van de Wadvaarders.

Kortom een leerzame ochtend voor de VVD delegatie waarmee ze voor een nieuwe Collegeperiode veel ingrediënten voor de vrijetijdseconomie hebben mee gekregen.