Krimpbeleid moet concreter en met minder overleg

Krimpbeleid moet concreter en met minder overleg

Een groot deel van provincie Fryslân heeft te maken met een krimpende bevolking. Krimp raakt vele vlakken in onze samenleving, ook die waar de Provincie medeverantwoordelijk voor is. De beleidsbrief die in Provinciale Staten werd besproken gaat daar terecht op in, maar kan wel concreter.  Daarom diende de VVD samen met het CDA, de FNP en de SP een amendement in die om een meer concrete vertaalslag vroeg. Dit amendement werd aangenomen. De VVD vroeg daarbij ook om goed te kijken naar de kritiek van de Rekenkamer dat er te veel en te vaag en traag overleg is, met onduidelijke verantwoordelijkheden.

De VVD wees daarnaast op uitspraken die onlangs in het Fries Jeugdparlement werden gedaan door jongeren. Zij noemden krimp een heel belangrijk onderwerp. Het antwoord op krimp is volgens deze jongeren meer innovatie en betere opleidingsmogelijkheden, zoals via UCF, dit zorgt namelijk voor meer werkgelegenheid. De VVD is het eens met deze visie. Daarnaast vindt de VVD een goede bereikbaarheid van groot belang. Zowel qua vervoer als digitaal. Het uitbreiden van de Opstapper is bijvoorbeeld een stap in de goede richting.