Sudwestfryslan

VVD Súdwest-Fryslân

Sudwestfryslan

De VVD heeft in Súdwest-Fryslân drie raadsleden. Naast fractievoorzitter Debbie Kruit zitten Lianne van der Wal en Simon de Witte in de raad.