Afscheidsspeech Aukje de Vries: 'ik ben als politica altijd duidelijk'

Afgelopen woensdag heeft Aukje de Vries afscheid genomen als Statenlid van Provinciale Staten in Fryslan. Lees hier de afscheidsspeech van Aukje de Vries.

Een aantal jaren geleden heb ik eens in een interview gezegd dat ik dacht dat Provinciale Staten een beetje "duffig" zou zijn, een veredeld rusthuis.

Na nog geen 2 jaar Statenlid neem ik nu alweer afscheid. Maar dát is zeker niet de reden, want in veel opzichten was het volstrekt anders. Ook al heb ik moeten wennen aan alle gewoonten en rituelen. Statig zijn de staten zeker. En het bedanken voor bedanken van het bedanken blijft raar. .In mijn ontslagbrief heb ik geschreven dat ik toch met een enigszins dubbel gevoel vertrek. Omdat ik met veel plezier onderdeel heb uitgemaakt van Provinciale Staten van Fryslân en er eigenlijk net goed mijn draai had gevonden. En omdat de periode eigenlijk te kort is geweest en ik nog heel veel zaken had willen doen voor Fryslân.

Dat laatste zal ik ook zeker blijven doen in mijn nieuwe functie als Tweede Kamerlid. Maar niet in de zin van "u vraagt wij draaien", want daar ben ik niet van. Niet roepend in de media en vervolgens iets anders of niks doen in Tweede Kamer. Niet altijd voor de schermen, omdat het beste resultaat vaak achter de schermen wordt bereikt. Niet precies zoals sommige partijen altijd graag willen, want Fryslân is niet in alles "oars as oars", Fryslân hoeft niet altijd een status aparte te hebben om zich te kunnen ontwikkelen, om kansen te kunnen pakken.

Er is genoeg reden om trots te zijn`op Fryslân, op het Fries zijn, op de Friese taal en cultuur. Pak die kansen zonder door te slaan in Calimero-bedrag.
Voorzitter, de mienskip en mei elkoar en foar elkoar. Dat zijn gevleugelde woorden in dit Provinsjehûs. Als je het allemaal met en voor elkaar doet kan het toch niet verkeerd zijn? Zeg je daarmee niet dat afwijkende meningen niet op prijs gesteld worden? Voorzitter, ik vind dat niet goed. Ik denk dat je niet tot de beste resultaten komt als je het allemaal eens moet zijn, je niet echt durft uit te spreken en eigenlijk geen echt debat plaats vindt.

Voorzitter, ik ben als politica altijd duidelijk. Misschien wel eens iets te duidelijk voor dit college en deze staten. Voor mij is dat echter nooit een doel op zich, nooit gericht op personen. Maar altijd voor de zaak, om dingen te veranderen en te verbeteren. Ik wil dat de informatievoorziening voor Provinciale Staten beter wordt. [even tussendoor: gedeputeerde Kramer, ik moet nog steeds antwoord krijgen op vervolgvragen over het meer van Oudega]. Ik wil dat het college van GS grip krijgt en sturing geeft. Ik wil dat het college doorpakt en niet doorschuift. Ik wil dat het niet op zijn elfendertigst gaat. Niet voor mezelf, maar omdat ik denk dat Fryslân meer en beter verdient.

De oppositie in de Staten wordt soms als moeilijk, lastig en hinderlijk ervaren. Maar een goede oppositie is cruciaal voor het goed functioneren van een democratisch bestel. De afgelopen 2 jaar zijn boeiend geweest in Provinciale Staten met stevige discussies op talloze dossiers. Om de rust te doen weer keren, zou mijn vertrek naar Den Haag een positieve bijkomstigheid zijn, volgens een opinie van een paar maanden geleden. Daarmee doet men de rest van de oppositie tekort. Ik hoop dat de oppositiepartijen blijven doen waar ze ook gewoon voor zijn: de vinger op de zere plek leggen. En ik hoop dus zeker niet dat na mijn vertrek de rust weer zal keren in het Provinsjehús.

Tot slot wil ik toch ook mensen bedanken, zodat zij mij weer kunnen bedanken. Het college, de ambtelijke organisatie, de griffie en de statenleden voor de samenwerking, in het bijzonder natuurlijk mijn fractiegenoten Franke, Sylvia, Otto, Klaas en Anton. Klaas wil ik veel succes wensen als mijn opvolger. En natuurlijk Durk, als nieuw fractielid. Ik hoop dat het statenlidmaatschap je alles brengt wat je had gehoopt. En verder het fractiebureau die altijd klaar stonden, Liliane en Roelof Theun, en nu zonder mijn reeks aan mails moeten doen. En een speciaal woord van dank aan Tom. Tom is eigenlijk de schuld van alles. Hij haalde mij over om politiek actief te worden, hij heeft mij het politieke handwerk geleerd en hij staat altijd met raad en daad voor me klaar. Bedankt!

Publicatiedatum: 19 december 2012