home-3-508x350-c-default

Algemene ledenvergadering VVD Fryslan

home-3-508x350-c-default

Op 23 oktober is er een algemene ledenvergadering ter vaststelling van het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen voor Waterschap en Provinciale Staten.

De agenda en de overige documenten voor de ALV van 23 oktober zijn te vinden op MijnVVD. Eventuele amendementen op de verkiezingsprogramma's moeten worden opgesteld met het sjabloon dat bij de vergaderstukken op MijnVVD staat en kunnen worden ingediend bij de secretaris tot dinsdag 21 oktober
12.00 uur.


Agenda 23 oktober 2014

1. Opening en mededelingen

2. Ingekomen stukken

3. Vaststellen notulen 21 mei 2014

4. Vaststelling Verkiezingsprogramma Waterschapsverkiezingen 2015

5. Vaststelling Verkiezingsprogramma Provinciale Statenverkiezingen 2015

6. Advieslijst Eerste Kamerverkiezingen 2015

7. Nieuws uit Eerste en Tweede Kamer en Provinciale Staten, alsmede Partijraad, JOVD en Seniorennetwerk

8. Rondvraag

Publicatiedatum: 5 oktober 2014