D-ApJhBX4AAKgX1.jpg-large-2

Avine Fokkens (VVD) treedt toe tot college van Gedeputeerde Staten.

D-ApJhBX4AAKgX1.jpg-large-2

Op woensdag 26 juni werd het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Fryslân geïnstalleerd. Avine Fokkens zal namens de VVD deel uitmaken van het college als gedeputeerde. Binnen haar portefeuille zal zij zich de komende vier jaren bezighouden met ruimtelijke ordening, verkeer & infrastructuur, openbaar vervoer, recreatie & toerisme en bedrijfsvoering & personeel.

Trots op bestuursakkoord

Het bestuursakkoord waar het nieuwe college mee aan de slag gaat is een resultaatgericht akkoord op hoofdlijnen dat meer dan voldoende ruimte biedt om samen met de voltallige Provinciale Staten, de samenleving en medeoverheden invulling te geven aan het “gelukkiger maken van Fryslân”. De komende jaren wordt opnieuw fors geïnvesteerd in de Friese samenleving. Maar liefst €185 miljoen trekt het college extra uit voor het realiseren van haar plannen. De VVD is blij dat er binnen het akkoord aandacht is voor een sterke Friese economie, leefbaarheid, veiligheid, recreatie & toerisme en bereikbaarheid. Fokkens: “Stuk voor stuk thema’s die voor Fryslân belangrijk zijn. Dat dit concreet terugkomt in het programma voor de komende jaren is iets om trots op te zijn”.

Eervol

Naast haar werk bij Rechtbank Noord-Nederland was Fokkens de afgelopen periode fractievoorzitter van de VVD in de Friese Provinciale Staten. “Ik ga van de rechterlijke macht én wetgevende macht nu naar de uitvoerende macht. Deze ervaring kan ik goed gebruiken in mijn nieuwe baan als gedeputeerde. Dat ik werkzaam heb mogen zijn - en mag zijn - in alle drie de machten van de trias politica vind ik buitengewoon eervol.” aldus Avine Fokkens.

Publicatiedatum: 26 juni 2019