Beleefcentrum Afsluitdijk gaat extra banen opleveren

Het Beleefcentrum op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand kan gerealiseerd worden. Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân hebben hier mee ingestemd. Experience regisseur Bert Kranendonk van Kexcom gaat in samenwerking met Theo op de Hoek van hotel Vigilante Makkum de exploitatie van het Beleefcentrum op zich nemen. Hiervoor is met gedeputeerde Klaas Kielstra van de provincie Fryslân het contract ondertekend. In 2018 moet het Beleefcentrum op de Afsluitdijk open gaan voor internationaal publiek.

Het Beleefcentrum en de Vismigratierivier zijn een combinatie van educatie en attractie. Met een opening in 2018 past dit centrum uitstekend in het programma van Culturele Hoofdstad 2018. Ook landelijk is 2018 een bijzonder jaar. Dit omdat dan de Nederland Waterland Campagne van het Nederlands Bureau voor Toerisme centraal staat. De Afsluitdijk is bij uitstek een locatie die groei aan buitenlands toerisme naar het Noorden kan trekken.

Met de realisatie van het Beleefcentrum wordt een werkgelegenheidsimpuls verwacht van 150 tijdelijke arbeidsplaatsen. Als het centrum in gebruik genomen is gaat het om circa 50 structurele arbeidsplaatsen. De totale kosten van het Beleefcentrum zijn 12,3 miljoen. Dit geld is afkomstig van overheden, de postcodeloterij en het Waddenfonds. De toekomstige exploitanten dragen bijna 1 miljoen Euro bij.

Gedeputeerde Klaas Kielstra: “De aanleg van de Afsluitdijk genereerde veel tijdelijke werkgelegenheid. Met de realisatie van het Beleefcentrum met de Nieuwe Afsluitdijk scheppen we blijvende werkgelegenheid. Echt een impuls voor onze Fryske economie!”

 

 

Publicatiedatum: 15 april 2016